Homeschooling:
"You're BRAVER than you believe,
STRONGER than you seem,
and SMARTER than you think."
-A.A Milne, Winnie-the-Pooh

Saturday, July 30, 2011

Cursive Writing

I've decided to teach Eaton printed and cursive writing. I follow steps written in How to teach your baby to write.(more about these steps in the future post)
I've started cursive writing with Eaton about 2 months ago. I printed out big cursive words on A4 page and Eaton was tracing them. 
After two months of doing that I think he is ready for smaller font. I'm in the process of creating some cursive activity based on this website. Originally, I found that link on Bri's blog. She was so kind to share her idea of tracing activity which I applied with Eaton immediately. 


Each Saturday I will be posting tracing letters and words activity you can apply with your toddler. This week I'm giving you words that begins with the letter A and B.


Zdecydowalam się,że będę uczyła Eatona pisowni drukowanej i kursywy. Idę według kroków zapisanych w książce How to teach your baby to write.(więcej o tej książce napiszę wkrótce).
Rozpoczęłam naukę kursywy z Eatonem około 2 miesięcy temu. Wydrukowałam duże litery na stronie A4 i Eaton je wykrślał. 
Po 2 miesiącach tej zabawy myśle, że Eaton jest już gotowy na mniejszą trzcionkę. Przygotowuję teraz kartki do nauki pisania kursywą. Tu jest strona, którą używam do ich tworzenia. Początkowo znalazłam tę strone dzięki Bri, która umieściła ten link na swoim blogu.Bri's blog. Ona była tak miła i podzieliła sie ze swoim pomysłem.
W każdą sobotę bedziecie mogli sciągnąć sobie kartki do nauki. W tym tygodniu podaję litery A i B
This is how it looks like
Tak to wygląda

how to write Capital and small letter "A"
name that begins with capital  letter "A"
jak pisac duże i małe litery a
imię, ktore rozpoczyna się na literę A
how to write Capital and small letter A
a word that begins with a small letter "a" for tracing practice
jak pisać duże i małe litery "a" i "A"
wyraz rozpoczynający się na litere "a " do nauki kreslenia

above I included the name for practicing  cursive letter reading
below the name for practicing tracing
na górze jest imię do praktyki czytania kursywy
na dole to samo imię do wykreślania

above I included a word that begins with the small letter "a" for practicing  cursive letter reading
below the same word for practicing tracing
na górze jest wyraz, który zaczyna się na małą litere a
na dole ten sam wyraz do praktyki wykreślania


This week download. Letters A and B
Tu możesz sciągnąć kartki do tygodniowej lekcji Litery A i B 
Any comments? Please share
Have a great weekend!
2 comments:

Swathi said...

Hi Martha,

Its really good idea.My daughter is 16months, could please tell me when should i start to teach her.

Marta said...

Swathi,
Did you give your daughter connecting dots activity? I would start there. Then I would see if she is ready to trace words. It's really hard to tell when you should start teaching her writing. Some kids are very advanced and really good with hand coordination. I started with Eaton about 24 months. He connected dots first, then alphabet letters, numbers. Also, he did a lot of tracing shapes (he liked that a lot!), after that whole words. Have a great day!
Marta